QUOTE

Quote 4

Ramta Jogi Quote:-

“Bechaiyni hai Mujhe aaj bhi, Tere hoke bhi na hone ki

Chali gayi hai tu magar, Tujhe jane ab tak diya kahan hai “

Follow us

Subscribe